Polityka prywatności

Administrator danych

Strona: https://szczescieodkuchni.pl
Siedziba: ul. Figara 44, 03-604 Warszawa

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Agata Jasińska Szczęście Od Kuchni z siedzibą Warszawie, ul. Figara 44; NIP 723 139 53 93; REGON 387996241.

Koordynator ochrony danych
Koordynator ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez www.szczescieodkuchni.pl. Możesz to uczynić na dwa sposoby:

 • poprzez wiadomość e-mail: biuro@szczescieodkuchni.pl
 • tradycyjnie: Agata Jasińska Szczęście Od Kuchni, ul. Figara 44, 03-604 Warszawa


Informacje wstępne
Witryna SzczescieOdKuchni.pl dba o prawo użytkowników strony do prywatności, przywiązując szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników strony.

Przeglądając ofertę bądź szukając informacji na stronie SzczescieOdKuchni.pl, jednocześnie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Agata Jasińska Szczęście Od Kuchni jako właściciel strony SzczescieOdKuchni.pl, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników strony.

Jakie dane zbieram i dlaczego je zbieram?


Komentarze
Goście odwiedzający nas na stronie mogą zostawiać komentarze pod artykułami i postami. Zbieramy dane poprzez formularz, adres IP oraz dane przeglądarki, aby wykrywać spam.

Anonimowy ciąg utworzony z Twojego adresu e-mail może zostać przekazany do usługi Gravatar, aby sprawdzić czy go używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Cookies / Ciasteczka
Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i strona internetowa zostanie zachowana w plikach cookie. Jest to dla Twojej wygody, abyś nie musiał ich ponownie wpisywać, gdy będziesz wpisywać kolejny komentarz. Pliki cookie są utrzymywane przez rok.

Jeśli korzystasz z naszego konta i zalogujesz się na naszej stronie, zostanie ustawiony tymczasowy plik cookie, aby sprawdzić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki..

W trakcie logowania zostanie skonfigurowanych kilka dodatkowych plików cookie, celem zapisania danych logowania i określenia opcji wyświetlania ekranu. Pliki te są utrzymywane przez 1 rok. Jeśli wybierzesz opcję “pamiętaj mnie”, to Twój login zostanie zapamiętany na 2 tygodnie. Je żeli wylogujesz się ze swojego konta, to pliki cookie służące do logowania zostaną usunięte.

Jeżeli publikujesz lub zmieniasz artykuł / post, to w przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Plik ten nie zawiera danych osobowych, wskazuje jedynie identyfikator wpisu edytowanego artykułu. Wygasa on po 1 dniu.

Treści osadzone z innych stron
Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści (filmy, obrazy, artykuły), które będą osadzone z innych stron internetowych. Zachowują się one tak samo jak na stronach źródłowych.

Staramy się unikać takich sytuacji, nie mniej, witryny te (źródłowe) mogą gromadzić dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z tymi osadzonymi treściami, w tym śledzenie interakcji z osadzonymi treściami, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być przekazywane osobom trzecim, które obsługują tę stronę. Część usług świadczonych na rzecz mojego biznesu jest świadczona przez podmioty trzecie, których działalność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Są wśród nich:

 • firma hostingowa, która przechowuje dane na serwerze
 • system mailingowy Mailerlite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych w związku z wysyłanymi wiadomościami e-mail
 • dostawca systemu fakturowania
 • biuro rachunkowe
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, w szczególności Google Analytics,
 • UAB „MailerLite” zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajduje się link prowadzący do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez MailerLite:

Mailerlite: https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance.

Czynności przetwarzania

Newsletter

W celu zapisania się do newslettera, musisz podać swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu. Jest to dobrowolne, ale niezbędne, aby zapis był możliwy.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Mail może trafić do Ciebie z informacją o zaktualizowanym produkcie lub przypomnienie odnośnie Twojego zamówienia.

Kontakt

Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi w sposób naturalny swój kontaktowy adres e-mail oraz imię i nazwisko. Jest to dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes.

Analityka
Witryna SzczescieOdKuchni.pl zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b, art. 9 lit. a oraz h, ogólnego rozporządzenia wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług.

Odbiorcami danych Uczestnika będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym

Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 2, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.

Posiada Pan/Pani prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, na podstawie Państwa zgody;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając ze strony SzczescieOdKuchni.pl:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Agata Jasińska Szczęście Od Kuchni, ul. Figara 44 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego, w tym również z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ponadto zostałem/am poinformowany, że:

niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych Agata Jasińska Szczęście Od Kuchni. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie niniejszej zgody.